Els continguts prestats per ROQUETA FISH SL, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts. informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de ROQUETA FISH SL

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ROQUETA FISH S.L. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents webs.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L'incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de ROQUETA FISH SL

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ROQUETA FISH SL, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les dites opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions forma que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ROQUETA FISH S.L. és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l'e-mail.<

ROQUETA FISH SL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Queden prohibits qualsevol de els recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, o de lesforç portat a terme per ROQUETA FISH S.L. per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de ROQUETA FISH SL, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ROQUETA FISH SL Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de ROQUETA FISH SL sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

ROQUETA FISH S.L. no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o enllaços similars des dels llocs web de ROQUETA FISH SL

Nota important sobre el tractament de dades i Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei danàlisi web de Google Ireland Limited. En cas que el responsable del tractament de dades sobre aquesta pàgina web resideixi a un país fora de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, el tractament de dades de Google Analytics es realitza a través de Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited seran referits en endavant com “Google”.

Google Analytics utilitza les trucades “Cookies”, arxius de text que s'emmagatzemen al dispositiu del visitant de la pàgina i que possibiliten una anàlisi ús de la pàgina web del visitant. La informació generada per la Cookie sobre l'ús d'aquesta pàgina web pel visitant (incloent-hi l'adreça IP escurçada) es transmet i s'emmagatzema normalment en un servidor de Google.

Google Analytics només s'utilitza en aquesta pàgina web amb l'extensió _anonymizeIp(). Aquesta extensió assegura l'anonimització de l'adreça IP mitjançant l'escurçament i exclou qualsevol referència personal directa. Mitjançant l'extensió, l'adreça IP és escurçada prèviament per Google dins dels països membres de la Unió Europea o altres països part de l'acord de l'Espai Econòmic Europeu. Només en casos excepcionals es transmet l'adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i, un cop allà, és escurçada. L'adreça IP transmesa pel navegador corresponent, en el marc de les accions de Google Analytics, no es combina amb altres dades de Google.

En nom de l'amo de la pàgina, Google utilitzarà la informació generada per valorar el ús de la pàgina, fer informes sobre les activitats de la pàgina web i per dur a terme altres serveis relacionats amb l'ús d'Internet o
de la pàgina web per a l'amo de la pàgina (Art. 6 apart. 1 lletra f ) RGPD). L'interès legítim del tractament de dades rau en l'optimització de la pàgina web, l'anàlisi de l'ús de la pàgina web i l'adaptació del contingut. Els interessos de l'usuari estan garantits adequadament mitjançant la pseudominització. " target="_blank">Privacy Shield i, per tant, queda garantit un nivell de protecció de dades adequat. Les dades enviades i les dades vinculades amb galetes, reconeixement d'usuari (ex. ID d'usuari) o ID de publicitat s'eliminen automàticament transcorreguts 50 mesos. L'eliminació de dades, el període de manteniment de les quals hagi finalitzat, es realitza automàticament una vegada al mes.

El registre realitzat per Google Analytics es pot impedir si el visitant de la pàgina configura els paràmetres de Cookies per a aquesta pàgina web. El registre i emmagatzematge de l'adreça IP i de les dades generades per les galetes es poden anul·lar en qualsevol moment sense efectes retroactius. El corresponent plugin del navegador es pot descarregar i instal·lar a través del següent enllaç https://tools .google.com/dlpage/gaoptout.

El visitant de la pàgina pot desactivar l'ús de dades de Google Analytics fent clic a aquest enllaç.
A continuació, s'activarà una Opt-Out-Cookie que bloquejarà l'ús de les vostres dades en visitar aquesta pàgina web.

Més informació sobre l'ús de dades per Google, les opcions de configuració i anul·lació es pot trobar a la Política de Privadesa de Google, així com als ajustaments per a la publicitat de Google.