ALTRES TÚNIDS
Versatilitat

ALTRES TÚNIDS

Bonito

A la família dels túnids, hi ha altres espècies menys importants, per volum de captures i per volum econòmic, però també molt vàlides per a sushi o per cuinar.

Treballem totes les espècies:

TONYINA D’ULLS GROSSOS

Thunnus obesus
ZONA DE PESCA: O. ATLÀNTIC

BONÍTOL DEL NORD

Thunnus Alalunga
ZONA DE PESCA: MEDITERRANI / O. ATLÀNTIC

BONÍTOL

Sarda Sarda
ZONA DE PESCA: MEDITERRANI

Tots són túnids de gran versatilitat que es pesquen de forma artesanal i local.